Sejarah Kelahiran Imam Mahdi afs

No comment 1401 views

Imam Mahdi afs dilahirkan di kediaman ayah beliau, Imam Hasan Askari, di Samara pada akhir malam jum’at tanggal 15 sya’ban. Malam tersebut termasuk dari malam-malam yang penuh keberkahan yang dianjurkan untuk menghidupkannya dengan beribadah dan dianjurkan pula untuk berpuasa pada siang harinya.

Anjuran tersebut berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis yang sahih seperti Sunah Ibn Majah, Sunan Turmudzi, dan lain-lainnya dari kitab-kitab Ahlusunnah (Rujuk pula Musnad Ahmad Ibn Hambal, jil.2, hal.176; Sunan Ibn Majah, jil.1, hal.444-445; Faizh al-Qodir, jil.4, hal.459; Sunan Turmudzi, jil.3, hal.116; Kanz al-‘Ummal, jil.3, hal.466 dan kitab-kitab lainnya.) Terlebih-lebih hadis-hadis yang diriwayatkan dari jalur para Imam Ahlulbait as (Tsawab al-A’mal karya Syekh Shaduq, hal.101; Mishbah al-Mutahajid karya Syekh Thusi; hal.765; Iqbal al-A’mal karya Sayyid Ibnu Thawus, hal.718.)

Beliau lahir pada tahun 255 Hijriah menurut menurut riwayat yang mashur. Sebagian riwayat lainnya menyebutkan bahwa tahun kelahiran beliau adalah 256 Hijriyah atau 254 Hijriyah. Namun, mereka sepakat tentang hari kelahiran beliau.

Di antara riwayat-riwayat tersebut, riwayat yang menyebutkan tahun kelahiran yang pertama (255 H) lebih kuat berdasarkan beberapa bukti, di antaranya berita mengenai hal tersebut dimuat dalam sumber-sumber yang lebih lama seperti kitab Al-Ghaybah karya seorang ulama terpercaya dan terkemuka, Syekh Ibnu Syadzan, yang hidup pada masa kelahiran Imam Mahdi afs dan tidak beberapa lama sebelum wafatnya Imam Hasan Askari (Rujuk riwayat-riwayat ini dalam kitab an-Najm ats- Tsaqib karya Mirza Nuri, hal.146 dan setelahnya dari terjemahan bahasa arab. Rujuk pula al-Kafi, jil.1 hal.329 kitab Kamaluddin, hal.340.)

Bukti lain yang menguatkan pendapat pertama bahwa sebagian besar riwayat yang menyebutkan hari kelahiran beliau adalah hari jum’at pada pertengahan bulan Sya’ban meskipun berbeda tahun kelahirannya.

Setelah kami merujuk pada penyesuaian penanggalan, kami mendapatkan bahwa bahwa pertengahan bulan Sya’ban yang jatuh pada hari Jum’at terjadi pada tahun 255 Hijriah bukan pada tahun-tahun lainnya yang disebutkan dalam riwayat-riwayat tersebut.

Perbedaan seperti ini adalah hal biasa dan sering terjadi pada tanggal-tanggal kelahiran dan wafat ayah-ayah beliau. Bahkan, hal ini juga terjadi pada kakek beliau, Rusulullah SAW.

Namun, hal itu tidak berpengaruh pada ketetapan kelahiran mereka. Sebagaimana pula hal ini adalah hal yang alami untuk mencapai suatu tujuan, yaitu menyembunyikan kelahiran beliau untuk menjaga bayi yang baru lahir.

*Dari buku Teladan Abadi Imam Mahdi afs, judul asli (Al-Imamul Mahdi) yang disusun Tim The Ahl-Ul Bayt World Assembly

(DarutTaqrib/Bakri dan Husein Assyahid/Adrikna!)

No Response

Leave a reply "Sejarah Kelahiran Imam Mahdi afs"

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.