Rahmat Allah Swt Jauh dari Penentang Islam

azabSejumlah ayat menyebutkan bahwa agama Islam merupakan syarat mendapat hidayah dan berada di atas jalan yang lurus. Rangkaian ayat tersebut juga mengecam dan mengutuk Ahli Kitab yang menolak Islam. Sementara itu, dalam sejumlah ayat lain, Allah Swt mengungkapkan azab dan amarah-Nya pada para penentang Islam yang dijuluki dengan kafir, terkutuk, jauh dari rahmat Allah, zalim, dan fasik.

Wahai kaum yang telah diturunkan kitab (Allah) kepadanya! Berimanlah pada apa yang telah Kami turunkan (kepada Rasul Kami)—yang sesuai dengan tanda-tanda yang ada di sisi kalian—sebelum Kami menghapus wajah-wajah kemudian, atau Kami jauhkan mereka dari rahmat Kami. Sebagaimana kaum Sabt [sekelompok Bani Israil yang tersesat] Kami jauhkan dari rahmat Kami, dan perintah Allah pasti akan terlaksana (QS. al-Nisa [4]: 47).

Dalam ayat ini, Allah Swt menentukan batas waktu Ahli Kitab dan meminta mereka mengimani Islam sebelum wajah-wajah mereka terhapus dan menjadi binasa atau mengutuk mereka atau menurunkan azab seperti yang dialami kaum Sabat.

Di sini, tak ada intensi untuk menafsirkan makna “menghapus wajah-wajah” atau seperti apakah azab kaum Sabat itu. Namun, ultimatum dan ancaman azab bagi Ahli Kitab menjadi bukti yang jelas dan terang perihal pentingnya memeluk Islam serta sudah kadaluwarsanya kebenaran Taurat dan Injil.

Dan ketika datang sebuah kitab dari Allah kepada mereka yang sesuai dengan tanda-tanda yang mereka miliki, dan sebelumnya mereka memberi berita gembira tentang kemenangan atas orang-orang kafir, tapi ketika (kitab dan Nabi) yang (sebelumnya) telah mereka kenal datang pada mereka, mereka malah mengafirinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang kafir (QS. al-Baqarah [2]: 89).

Ayat ini mengingatkan bahwa Ahli Kitab di jazirah Arab sudah cukup lama menanti kedatangan Nabi Islam. Bahkan dalam serangkaian argumennya terhadap orang-orang kafir dan musyrik Mekah dan Madinah, mereka selalu menyuarakan kabar tentang ketangguhan pihaknya berkat kemunculan Islam dan terpuruknya kaum kafir. Namun lantaran menolak Islam, Allah pun mencap mereka kafir, sekaligus membenci dan mengutuk mereka. []

No Response

Leave a reply "Rahmat Allah Swt Jauh dari Penentang Islam"

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.